Asbest- och fiberlaboratoriet i Tammerfors

I augusti 2016 ska det öppnas ett nytt laboratorium inom asbest- och fiberanalys. Vi är belägna i Tammerfors, Finland. Vårt laboratorium är modernt och fullt utrustat för analyser av både typen och asbesthaltigheten av asbestfibrerna. Provresultat utförs alltid inom två dygn, men väljer du expressleverans får du resultat omedelbart.


* * *


I början av 2016 kom det en ny asbestlagstiftning i Finland. Den forutsätter att kartläggning av asbest är obligatorisk i byggnader som är äldre än 1994 och som ska renoveras eller monteras ner.

Byggherren eller någon annan som leder eller övervakar ett byggnadsprojekt som kan omfatta asbestrivningsarbete ska se till att det görs en asbestkartläggning.

I asbestkartläggningen ska

1) asbesten i rivningsobjektet lokaliseras,

2) typer och kvantiteter av asbest och av material som innehåller asbest utredas

3) utredas mängden damm som den asbest och de material innehållande asbest som ingår i konstruktionen ger upphov till vid hantering och rivning. (798/1015; se även 684/2015)


* * *

Vårt laboratorium utreder asbestfibrer pålitligt, snabbt och med hög kompetens. Det är också möjligt att beställa hela asbetskartläggningen hos oss. Upptäck mer information på vår webbsida. Du kan också gärna höra av dig och ställa frågor om det är någonting som du skulle fundera på. Varmt välkommen!


Här finns det krokidolit som en 2500 gånger större förstoring i elektronmikroskopet.

Antofyllit som en 125 gånger större förstoring i polariseringsmikroskopet.